Vind een scheidingsmediator in Amsterdam om uw echtscheiding te regelen.

Wanneer u de ingrijpende beslissing heeft genomen om te scheiden, moet er ineens veel geregeld worden. Misschien heeft u enorme ruzie, of bent u samen intens verdrietig dat het niet gelukt is. De hoge emoties die gepaard gaan bij een echtscheiding kunnen de zaken flink bemoeilijken. Ons advies is: regel het goed. Wanneer u alles gelijk op de juiste manier aanpakt, verloopt dit proces het prettigst en komt u niet voor vervelende verrassingen te staan.

Op deze website kunt u informatie vinden over wat er allemaal bij een echtscheiding komt kijken, wie of wat u nodig heeft en wat de wettelijke regels zijn.

Wat is een echtscheiding nou eigenlijk?

Bij een echtscheiding gaan twee getrouwde mensen uit elkaar. De rechter ontbindt uw huwelijk, hij geeft een echtscheidingsbeschikking. Hierna kunt u de echtscheiding inschrijven bij de gemeente Amsterdam en is uw scheiding officieel.

Bij het ontbinden van een huwelijk komt er meer kijken dan wanneer u samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap heeft. Er komen wettelijk gezien allerlei zaken bij waardoor het een officiële aangelegenheid is. Een echtscheiding is veelal een intens en heftige periode. Met de juiste aanpak komt u het beste door deze heftige tijd heen.

Overzicht van onze informatie over echtscheidingen

Vergelijk uurtarieven van mediators werkzaam in Amsterdam

Het aanvragen van offertes is geheel vrijblijvend en verplicht u tot niets.

Op wat voor manieren kunt u scheiden

Er kunnen vele redenen zijn om uit elkaar te willen gaan. Deze redenen kunnen invloed hebben op de manier van scheiden. Want er is er meer dan een. Misschien is scheiden emotioneel gezien wel de beste oplossing, maar zou het op financieel gebied een strop zijn. Dan is een scheiding van tafel en bed wellicht voor u wel de beste oplossing. Anderzijds kan het voorkomen dat uw partner niet wil scheiden, dan is er sprake van eenzijdig scheiden. Wanneer u samen besluit dat het huwelijk niet meer houdbaar is, is er sprake van samen scheiden. Deze vormen lichten we hieronder verder toe.

Eenzijdig scheiden

Bij eenzijdig scheiden dient een advocaat namens u of alleen uw partner een verzoek tot echtscheiding in. De ander krijgt hier een kopie van en kan hiertegen een verweerschrift indienen. Ook dit moet via een advocaat.

Eenzijdig scheiden kan soms een lang proces zijn. Zo heeft de partner tot zes weken de tijd om een bezwaar in te dienen. Daarna moeten er nog afspraken en/of een echtscheidingsconvenant gemaakt worden, voor de rechter een uitspraak doet. Mocht dit niet lukken, dan kunnen er meerdere zittingen plaatsvinden voor de rechter een echtscheidingsbeschikking geeft.

Samen scheiden

U beslist samen dat u uit elkaar gaat en maakt hier samen goede afspraken over. Zonder ruzie of gevecht (een zogenoemde vechtscheiding) kunt u samen tot een goede verdeling van uw goederen komen als dat nodig is. Het verzoek bij de rechter zal zo ook het eenvoudigste zijn en het snelst verlopen. Mede doordat u vaak niet bij de zitting aanwezig hoeft te zijn. Natuurlijk ligt dit anders wanneer u samen kinderen heeft.

Dan is het samen scheiden zeker ook de weg met de minste weerstand. Zowel voor u als voor uw kind(eren). Een scheidingsmediator in Amsterdam kan bij samen scheiden goed helpen om snel de afspraken op papier te zetten. Een groot voordeel is dat u samen één advocaat kunt inhuren voor het officieel regelen van de scheiding bij de rechter.

Scheiding van tafel en bed

Deze vorm van scheiden komt in Amsterdam minder vaak voor. Hierbij blijven de partners bij elkaar, maar is er sprake van een scheiding op financieel vlak. Dit kan een oplossing zijn wanneer een scheiding binnen uw religieuze overtuiging niet mag. Maar ook wanneer scheiden te duur zou zijn.

De goederen en financiële middelen worden onderling (naar gelang de huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld) verdeeld en u hoeft niet meer samen te wonen. Maar wettelijk gezien bent u nog wel gehuwd. Doordat het tegenwoordig niet meer verplicht is om op hetzelfde adres te wonen wanneer u getrouwd bent, komt deze vorm bijna niet meer voor.

Scheiding regelen

Een scheiding is over het algemeen geen lichtzinnige zaak. Bij een huwelijk spreek je van een formele relatie, waar wettelijk gezien allerlei regels aan zijn gebonden. Bij een informele relatie hoeft u wettelijk gezien niets te regelen. Bij een huwelijk ligt dat wel anders. De verbintenis die u bent aangegaan kan alleen ontbonden worden door de rechter. Maar voor een rechter uw huwelijk ontbindt, moet u wel het een en ander regelen. Wat er allemaal geregeld moet worden, is weer afhankelijk van de situatie. Of de aanvraag eenzijdig is of gezamenlijk, of u samen tot goede afspraken kunt komen of dat deze moeizaam verlopen. Wanneer er kinderen bij betrokken zijn, verloopt het proces nagenoeg hetzelfde, alleen dient er meer op papier gezet te worden: een ouderschapsplan.  

Echtscheiding aanvragen

Een echtscheiding wordt aangevraagd door een advocaat bij de rechter. De rechter is de enige die een huwelijksakte officieel kan ontbinden. De aanvraag kan een eenzijdig of gemeenschappelijk verzoek zijn. Wanneer u van te voren goede afspraken heeft gemaakt en deze bijvoorbeeld heeft opgesteld in een echtscheidingsconvenant, spreekt de rechter de echtscheiding uit op een zitting waar u meestal niet bij hoeft te zijn. Wanneer u er niet samen uitkomt of de aanvraag eenzijdig is, dan duurt het proces langer.

Waarom is een advocaat verplicht?

Alleen een advocaat mag het verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. U mag en kunt dit dus niet zelf doen. U kunt ervoor kiezen om samen een advocaat in te huren, maar u kunt ook beiden een eigen advocaat inschakelen. Een scheidingsmediator kan u helpen met het maken van afspraken en een echtscheidingsconvenant op te stellen, maar alsnog moet een advocaat het verzoek indienen. Soms regelt de scheidingsmediator dit voor u, andere keren moet u zelf ook nog een advocaat benaderen.

Afspraken maken over hoe u wilt scheiden

Zelfs wanneer u in een heftig conflict verwikkeld zit, is het verstandig om goede afspraken te maken over hoe u wilt scheiden. Nogmaals willen wij u hier op het hart drukken de zaken zo goed en efficiënt mogelijk te regelen. U kunt hierbij ook denken aan een scheidingsmediator. Een objectieve hulp die u beider belangen in het oog houdt. Vooral als u er samen niet goed uitkomt kan een objectieve tussenpartij u helpen om op een zo vriendelijk mogelijke voet te blijven en goede en eerlijke afspraken te maken. Mocht u of uw partner niet openstaan voor een mediator, dan kunt u via uw advocaten de afspraken regelen. Let wel, deze situatie is minder wenselijk en zorgt voor een verlenging van de duur voordat de scheiding rond is.

Een echtscheidingsverzoek indienen

Wanneer u en uw partner samen besluiten om uit elkaar te gaan, dient de advocaat namens u beiden een verzoekschrift tot ontbinding van het huwelijk in bij de rechtbank. Bij dit verzoekschrift moeten de echtscheidingsovereenkomst, het uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP-uittreksel) en het afschrift van de huwelijksakte zitten. De advocaat kan ook namens een van u het verzoek indienen, bij een eenzijdige scheiding. Er kunnen enkele dagen tot weken overheen gaan voor de volgende stap gezet kan worden.

De scheidingsprocedure

De procedure begint met het indienen van het verzoekschrift. Afhankelijk van de soort scheiding (eenzijdig of samen) doet de advocaat dit namens u alleen of namens u beiden. Als u een eenzijdige scheiding aanvraagt zorgt uw advocaat ervoor dat uw partner een kopie hiervan ontvangt. Dit is meestal binnen twee weken na de indiening. Bij een gezamenlijk besluit tot scheiden volgt hierop de zitting, hier hoeft u veelal niet bij te zijn. Bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding is er nog de mogelijkheid tot bezwaar voor het tot een zitting komt. Daarna volgt de beslissing van de rechter. Dit wordt een beschikking genoemd. Deze stuurt uw advocaat naar u toe. Mocht u het niet eens zijn met beslissing van de rechter, dan heeft u drie maanden tijd om in hoger beroep te gaan bij het Gerechtshof.

Gezamenlijk verzoek tot echtscheiding

Wanneer u een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding indient en er zijn geen kinderen bij betrokken, is de weg van het begin tot het eind het eenvoudigst. De advocaat dient het verzoek met de daarbij behorende bijlages in bij de rechter. En daarna wacht u tot u de echtscheidingsbeschikking krijgt. In deze situatie komt er geen zitting. Vervolgens ondertekent u beiden een akte van berusting waarmee u aangeeft achter de beschikking te staan. Als laatste moet u de echtscheiding inschrijven bij de gemeente. Dit moet wettelijk gezien binnen zes maanden gebeuren.

Indienen van de echtscheidingsconvenant

Een echtscheidingsconvenant is een document met daarop een lijst met afspraken waaruit blijkt dat beide partners het eens zijn over de scheiding en de gevolgen daarvan. De rechter maakt deze afspraken officieel, hij hecht het convenant aan de uitspraak over de ontbinding van het huwelijk. Het hebben van een echtscheidingsconvenant is niet verplicht. Wel vereenvoudigd dit het hele proces, waardoor dit sneller gaat. In het convenant staan bijvoorbeeld afspraken omtrent de verdeling van de goederen, de financiële gevolgen (denk aan pensioen en hypotheek of andere schulden) en de eventuele hoogte van de alimentatie.

Wanneer is de echtscheiding definitief?

Wanneer u de echtscheidingsbeschikking via uw advocaat heeft ontvangen, kunt u uw scheiding inschrijven bij de gemeente. Hierna is de echtscheiding definitief. De datum van inschrijving bij de gemeente is dan ook de officiële echtscheidingsdatum. Dus niet op het moment wanneer u de beschikking van de rechter ontvangt. Het is goed om hier rekening mee te houden bij bijvoorbeeld aanvragen voor toeslagen. Wanneer u de ontbinding van uw huwelijk terug zou willen draaien is dit op dit punt niet meer mogelijk.

Hoe lang duurt (verzoek tot) echtscheiding?

In Amsterdam duurt het ongeveer vier weken bij een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding, voor u een reactie van de rechtbank krijgt. Mocht u in de zomervakantie of kerstvakantie de procedure starten, dan moet u rekening houden met een verlenging van een tot twee weken. Wanneer u en uw partner niet een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding indienen, duurt het hele proces een stuk langer. Dit in verband met de mogelijkheid om in beroep te gaan waar uw partner zes weken de tijd voor heeft.

Wat is een voorlopige voorziening?

Het kan even duren tot de rechter een beslissing heeft genomen. Zeker als u er niet goed samen uit kunt komen. U kunt dan een aanvraag doen voor voorlopige voorzieningen, deze zijn geldig tot de inschrijving bij de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan zaken als alimentatie, het gebruik van de woning en de omgang met uw huisdieren. Maar zeker wanneer u kinderen heeft is het verstandig om een voorlopige voorziening aan te vragen. Zo heeft u op papier de afspraken staan voor de omgangsregeling.

Wat zijn nevenvoorzieningen?

Nevenvoorzieningen zijn afspraken die te maken hebben met alles in uw omgeving waar de echtscheiding invloed op heeft. Wat dacht u van het huis waar u in woont, hoe wordt de inboedel verdeeld en wat als u samen een investering heeft gedaan of een of meerdere huisdieren heeft? Vaak is een deel hiervan al besproken tijdens het aangaan van het huwelijk, het al dan niet trouwen ‘in gemeenschap van goederen’. Maar ook de zorg voor uw kinderen valt hieronder. Als er kinderen bij zijn betrokken moet er altijd een ouderschapsplan gemaakt worden.

Welke kosten komen kijken bij echtscheidingen in Amsterdam?

Scheiden kost geld, maar waar komen die kosten dan vandaan? Uitgaande van de meest eenvoudige manier van scheiden betaalt u de kosten voor de advocaat die het verzoek tot echtscheiding indient bij de rechter en voor het griffierecht waarmee de procedure bij de rechter in gang wordt gezet. Wanneer u kiest voor hulp bij het scheiden met bijvoorbeeld een mediator, dan komen de kosten daarvoor ook erbij. Het inschrijven bij de gemeente Amsterdam kost niets. Zijn er kinderen bij betrokken dan moet er ook een ouderschapsplan gemaakt worden, hier kunt hulp bij krijgen. Ook bij ingewikkelde scheidingen of wanneer de scheidingsaanvraag aangevochten wordt, gaan de kosten omhoog.

Rechtsbijstand

Wanneer u niet de financiële middelen heeft om de kosten voor een scheiding te betalen, dan kunt u rechtsbijstand aanvragen bij de overheid. Gesubsidieerde rechtsbijstand wordt dit genoemd. Dit geld is bedoelt voor de kosten die u maakt voor het inhuren van de advocaat, maar kan ook gebruikt worden om een scheidingsmediator in Amsterdam in te schakelen om u en uw partner te ondersteunen bij de echtscheiding. Uw advocaat of mediator kan voor u deze ‘toevoeging’ aanvragen bij de Raad van Rechtsbijstand. Hierbij wordt gekeken naar uw inkomen om te bepalen u ervoor in aanmerking komt. Ook uw gezinssamenstelling kan hierbij worden meegenomen.

Tevreden over onze offerteservice!

scheidingsmediator amsterdam

Meerdere offertes binnengekregen van mediators uit mijn omgeving, handig.

– Peter V.

scheiding amsterdam

Samen met mijn ex-partner op zoek gegaan en deze website gevonden. Goede informatie en handig om zo tarieven te vergelijken.

– Anna de R.

klant mediator amsterdam

Niet lang getwijfeld om hier offertes aan te vragen. De vrijblijvendheid van het systeem vind ik erg prettig.

– Andrea L.

Hulp bij scheiding

Hoe u het ook bekijkt, een echtscheiding is een intensieve gebeurtenis. Gelukkig hoeft u er tijdens het scheiden niet alleen voor te staan. Natuurlijk kunt u werkelijk als vrienden uit elkaar gaan en gebroederlijk de echtscheidingszaken regelen. Maar nog steeds kunt u dingen over het hoofd zien, of loopt u tijdens de afronding wrijving over hoe u bepaalde goederen gaat opdelen. Zijn er kinderen bij betrokken? Of heeft u zo’n enorme ruzie dat u de ander niet meer in de ogen kunt en wilt kijken? Schakel hulp in, u staat er niet alleen voor. Zo hoeft u niet het wiel zelf uit te vinden. Door iemand in te schakelen die hier ervaring mee heeft, verloopt het hele proces een stuk soepeler.

Mediator uit Amsterdam inschakelen

Een mediator bespreekt samen met u de situatie en gaat samen met u op zoek naar de best passende oplossing. De nadruk ligt hier op het samenwerken en niet elkaar tegenwerken. Door de expertise van de scheidingsmediator uit Amsterdam, hij of zij kent de wettelijke regels en heeft vele voorbeelden over hoe eventuele knelpunten opgelost zouden kunnen worden, gaat u gemoedelijker uit elkaar. De ervaring leert dat het gebruik van een mediator vaak als een positieve manier van werken wordt gezien.

mediator scheiding amsterdam

Echtscheidingsadvocaat inschakelen

Er zijn advocaten die gespecialiseerd zijn in echtscheidingen. Deze echtscheidingsadvocaten helpen u van A tot Z en weten precies wat er nodig is, hoe u dat kunt regelen en wat u kunt verwachten. Door te kiezen voor een specialiseerde echtscheidingsadvocaat bent u verzekerd van een soepel mogelijk proces, wat u een hoop last en energie kan besparen. Scheiden is al ingrijpend genoeg. Door de begeleiding van een ervaren advocaat weet u dat u alles wat moet gebeuren voor een zo prettig mogelijk verloop van de scheiding geregeld wordt.

Vrijblijvend offertes aanvragen van mediators uit Amsterdam

De uurtarieven van Amsterdamse mediators zijn niet vastgesteld en variëren daarom enorm. Door uurtarieven van mediators te vergelijken kunt u dus enorm besparen op de totale kosten van een scheidingstraject.

Scheiden is niet leuk, maar het hoeft niet duur te zijn...

echtscheidingen amsterdam

Echtscheidingen-amsterdam.nl


Wij zijn een online initiatief.